Monthly Archive: Tháng Một 2018

Hệ thống thủy canh bàn ngang 0

Hệ thống thủy canh bàn ngang

Đối với gia đình có diện tịch rộng và nhu cầu muốn sử dụng rau nhiều thì nên lắp đặt hệ thống thủy canh giàn ngang. Với bộ sản phẩm này các ống sẽ...