Hệ thống thủy canh bàn ngang

Đối với gia đình có diện tịch rộng và nhu cầu muốn sử dụng rau nhiều thì nên lắp đặt hệ thống thủy canh giàn ngang. Với bộ sản phẩm này các ống sẽ đặt trên các giá đỡ nằm ngang, dung dịch dinh dưỡng thủy canh được bơm lên cấp dinh dưỡng thủy canh vào từng ống. Chiều dài mỗi ống tùy theo nhu cầu và chiều dài của khu vực trồng.
Thời gian từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch các loại rau thông thường trong khoảng 30-50 ngày vì vậy cần tính toán sao cho phù hợp để khi ta thu hoạch lứa này có lứa khác trồng kế tiếp.

===============
Chi tiết tham khảo tại : https://vuontudong.com
Mời các bạn truy cập Trang hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi để có vườn rau, sân vườn đẹp tại địa chỉ https://kythuat.vuontudong.com
Địa chỉ Tự Trồng Rau Sạch Tự Động – Phố Xanh: Đường Ngô Gia Tự kéo dài – Khối 7 – Phường Quán Bàu – TP. Vinh
Hotline: 0888.623.999 – 0911.960.579
#phoxanh #vuontudong

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *